Velkommen til Levanger Fotomuseum

  • Levanger Fotomuseum har en av fylkets største fotosamlinger - over en halv million negativer fra profesjonelle fotografer og amatører, og flere tusen gjenstander.vMuseet er fylkesansvarlig fotobevaringsinstitusjon i Nord-Trøndelag, og gir råd om fotobevaring til så vel institusjoner som privatpersoner
  • Utstillinger: Museets faste utstilling er Renbjørrommet, en utstilling om kjemikeren Harald Renbjør, pioner innen utviklingen av fargefotografiet. Skiftende utstilling, nå: Røstad skole - fra Lindern til Levanger - da skolen ble for alle.
  • Av fotosamlinger kan nevnes: Renbjør, Wiseth, Ingulfsvand, Bjerkan, Larsson, Knoph Berents, Fjellanger/Widerøe, Larsson m.fl.
    Renbjørsamlingen inneholder et unikt fargemateriale, med eksempler på de fleste vanlige fargefototeknikker, så som trefargefotografi, Autochrome, Agfa fargeraster. o.a. Bilder fra museet samlinger finner du på Digitalt Museum. Widerøes flyfoto, skråfotobildene er tilgjengelige på Innherred samkommunes kartside.
  • Levanger Fotomuseum arranger seminaret I mur og tre - fortida for framtida, et åpent seminar om bygningsvern på Nord universitet fredag 3.mars 2017. I den gamle Hovedbygningen på Røstad, auditorium Ho223 fra kl 0930-1445.

    Museet er konsolidert i Stiklestad Nasjonale Kultursenter.
Åpningstider: Man -fre 10-14. Søndag 12-16.
Se våre facebooksider for endringer.