Velkommen til Levanger Fotomuseum

  • Levanger Fotomuseum har en av fylkets største fotosamlinger - over en halv million negativer fra profesjonelle fotografer og amatører, og flere tusen gjenstander. Museet er fylkesansvarlig fotobevaringsinstitusjon i Nord-Trøndelag, og gir råd om fotobevaring til så vel institusjoner som privatpersoner.
    Museet er konsolidert i Stiklestad Nasjonale Kultursenter.
  • Utstillinger: Museets faste utstilling er Renbjørrommet, en utstilling om kjemikeren Harald Renbjør, pioner innen utviklingen av fargefotografiet. Skiftende utstilling, nå: Røstad skole - fra Lindern til Levanger - da skolen ble for alle.
  • Av fotosamlinger kan nevnes: Renbjør, Wiseth, Ingulfsvand, Bjerkan, Larsson, Knoph Berents, Fjellanger/Widerøe, Larsson m.fl.
    Renbjørsamlingen inneholder et unikt fargemateriale, med eksempler på de fleste vanlige fargefototeknikker, så som trefargefotografi, Autochrome, Agfa fargeraster. o.a. Bilder fra museet samlinger finner du på Digitalt Museum. Widerøes flyfoto, skråfotobildene er tilgjengelige på Innherred samkommunes kartside.
  • Aktuelt arrangement : Søndag 10. desember arrangeres forestillingen " Opp av asken- vitnesbyrd fra 1897" en dramatisering i ord og toner om brannen i Levanger. Med skuespiller Tor Wibe, musikerne Leiv Ramfjord og Nils Torske.
    Se våre facebooksider for mer informasjon.
Åpningstider: Man -fre 10-14. Søndager fram til og med 14.jan 1918 er museet nå ordinært stengt. Søndag 10.desember er museet åpent: Forestillingen " Opp av asken- vitnesbyrd fra 1897"