Velkommen til Levanger Fotomuseum

  • Levanger Fotomuseum har en av fylkets største fotosamlinger - over en halv million negativer fra profesjonelle fotografer og amatører, og flere tusen gjenstander.Museet er fylkesansvarlig fotobevaringsinstitusjon i Nord-Trøndelag, og gir råd om fotobevaring til så vel institusjoner som privatpersoner
  • Utstillinger: Museets faste utstilling er Renbjørrommet, en utstilling om kjemikeren Harald Renbjør, pioner innen utviklingen av fargefotografiet. Torsdag 9. juni kl 1900 åpner utstillingen Røstad skole - fra Lindern til Levanger - da skolen ble for alle.
  • Av fotosamlinger kan nevnes: Renbjør, Wiseth, Ingulfsvand, Bjerkan, Larsson, Knoph Berents, Fjellanger/Widerøe, Larsson m.fl.
    Renbjørsamlingen inneholder et unikt fargemateriale, med eksempler på de fleste vanlige fargefototeknikker, så som trefargefotografi, Autochrome, Agfa fargeraster. o.a. Bilder fra museet samlinger finner du på Digitalt Museum. Widerøes flyfoto, skråfotobildene er tilgjengelige på Innherred samkommunes kartside.
  • Levanger Fotomuseum har noen av de eldste eksisterende fargefotografier i landet. Ingulfsvandsamlingen dokumenterer møtet mellom norsk og samisk kultur i Lierneområdet på slutten av 1800-tallet, for å nevne noe.

    Museet er konsolidert i Stiklestad Nasjonale Kultursenter.

  • Museet har vært stengt i en utleie/oppussingsperiode, åpner igjen for publum den 9.juni 2016 kl 1900 med ny utstilling om Røstad Skole - fra Lindern til Levanger - da skolen ble for alle.
Åpningstider: Man -fre 10-14 . Museet blir søndagsåpent igjen i februar.