Fotosamlinger

Bjerkansamlingen:

Bjerkansamlingen består av ca. 63 500 negativer laget mellom ca. 1895 og siste halvdel av 1970-tallet.

Fotograffirmaet Bjerkan ble startet av fotograf Sverre Bjerkan i 1895 på Verdalsøra. I 1899 leide Bjerkan fotograf Johan Martin Wiiks atelier på Levanger, og kjøpte det i 1900. Han drev begge steder inntil 1909, da Verdalsatelieret ble lagt ned. Sverre Bjerkan døde i 1939. Fra 1938 ble firmaet drevet av hans sønn Christian frem til avviklingen i slutten av 1970-årene.

Christian Bjerkans arvinger donerte samlingen til Levanger kommune, som i sin tur overdro den til Levanger Museum senere Levanger Fotomuseum, da dette ble opprettet i 1984. Forvaltningen av samlingen ble i den første tiden gjort på dugnad, men førte senere til opprettelsen av museumsfotografstilling i 1989.

Samlingen inneholder portretter, grupper, brudebilder, konfirmanter, passbilder, landskap, arkitektur, reklame, industri, håndverk. I samlingen inngår bl.a. en serie unike fotografier fra Levanger sentrum.

Samlingen omfatter også en betydelig mengde teknisk utstyr, så som kameraer, mørkeromsutstyr, etc.

dette jobber vi med1.jpg
logo 1.h.jpg

Ingulfsvandsamlingen:

Lars Larsen Ingulfsvand (1859-1913) livnærte seg som fotograf i Lierne i Nord-Trøndelag, og etterlot seg en enestående fotografisk skatt. Han startet som fotograf i 1885, og drev på frem til sin død. I tillegg til Lierne, var han også virksom i nabokommunene Røyrvik og Namsskogan.

I tillegg til de formelle portrettene og gruppebildene, festet han til film (eg. glass!) bilder fra møtet mellom sørsame- og bondekulturen , noe som var høyst uvanlig for sin tid. På denne måten har vi fått et enestående innblikk i dagliglivet i et stykke utkant-Norge, og i møtet mellom norsk og samisk kultur.

Negativene har blitt oppbevart under svært varierende forhold, og har representert en del konserveringsmessige utfordringer.

Samlingen teller ca. 3 500 negativer, i tillegg til en del teknisk utstyr. Samlingen er eid av Nord-Trøndelag Fylkeskommune og deponert på Levanger Museum. Frivillige fra Lierne har lagt ned et betydelig arbeid med å identifisere personer på bildene. Levanger Museum har katalogisert bildene og du finner de på Digitalt Museum.

Litt fotohistorie1.jpg
logo 1.h.jpg

Fjellanger -Widerøe: For en del år tilbake solgte firmaet unna flyfotografier (skråfoto) fra 1950- og 60-årene. Levanger kommune kjøpte bildene fra de tidligere kommunene Levanger, Åsen, Frol, Ytterøy og Skogn, og disse er nå på Levanger Museum.

Bildene fra 1950-tallet er i svart/hvitt. Det er arkivkort med kontaktkopi, gårdsnavn, gårds- og bruksnummer, eier, datering, fotograf og en del andre opplysninger, bl.a. farger på hus, da s/hv-bildene gjerne ble håndkolorert. Fargebildene fra første halvdel av 60-tallet har arkivkopi med opplysninger skrevet på et skjema stemplet på baksiden.

Veldig mange av fargebildene som ble laget på 1960-tallet, er svært utblekede i dag. Levanger Museums fotoavdeling er gjerne behjelpelig med å lage nye. En del av Widerøes samling finner du på Digitalt Museum.

om_levanger3.jpg
logo 1.h.jpg

Groven:

Ingvald Groven var fotograf i gamle Skogn kommune fra ca. 1916. Samlingen består av brudepar, portretter, passbilder, grupper, osv. Han var mye ute og fotograferte ved forskjellige slags begivenheter, og var også mye benyttet som skolefotograf. Dessverre gikk den eldste delen av negativsamlingen tapt i en brann, så vår samling starter på 1930-tallet.

Det finnes ikke noe register fra fotografens hånd, bare ett og annet navn på noen av negativene. Siden så mye vesentlig informasjon mangler, er samlingen vanskelig tilgjengelig.


logo 1.h.jpg

Knoph/Bjertnæs:

Omkring 100 000 bilder, hovedsakelig s/hv og fargenegativer. Samlingen stammer fra fotograffirmaet Knoph og fotograf Bjertnæs på Levanger, og strekker seg fra siste halvdel av 1960-årene og nesten frem til 1990.

Motivområdet er portretter, passbilder, brudebilder, konfirmanter, osv, men også en del reklamefoto for forskjellige bedrifter, og luftfoto for Norske Skog. Dessuten inneholder samlingen et stort antall skolebilder. Samlingen inneholder både svart/hvitt, fargenegativer og diapositiver, hovedsakelig i format 6x6, men også andre.

Etter en vanskelig periode for firmaet i første halvdel av 80-tallet, ble det kjøpt av fotograf Kjell Bjertnæs i 1985. Da han avviklet og begynte i nytt firma på Verdalsøra i 1998, ble deler fotosamlingen overdratt til Levanger Museum.

Sammen med Bjerkanarkivet gir denne samlingen en enestående dokumentasjon av Levangersamfunnet gjennom et helt århundre. Samlingen omfatter også en god del teknisk utstyr, særlig studiokameraer, samt ett av landets eldste elektronblitzanlegg.


logo 1.h.jpg

Renbjør:

Firmaet Renbjør startet med harmoniumproduksjon omkring midten av 1800-tallet. I 1926 begynte de også med foto og musikk, noe de drev med helt til firmaet ble avviklet på slutten av 1990-tallet.

Harald Renbjør (1889-1956), var kjemiker av utdannelse og glødende opptatt av fargefotografi. Han satte seg grundig inn i fargeteknikkene etter hvert som de kom, og ca. 1939 hadde han på egen hånd funnet ut hvordan Agfacolorfilmen (fra 1937) skulle fremkalles. Dette førte i sin tur til at han sammen med sin sønn Per (1919-2004), også kjemiker, startet det første kommersielle laboratorium for fargefilm i Norge i 1948.

Laboratorievirksomheten ble lagt ned i første halvdel av 1970-årene, selv om foto- og musikkhandelen fortsatte frem til avviklingen på 90-tallet.

Da firmaet ble avviklet, donerte Grete og Per Renbjør et unikt fotohistorisk materiale til Levanger Museum, bestående av både fotografier og gjenstander, deriblant et komplett kjemilaboratorium! De ca. 3000 fargebildene representer de fleste vanlige fargefotoprosesser, fra trefargefotografi via Autochrome (fargeraster) til Kodachrome. Der var også Agfacolor fargeraster og Dufaycolor (linjerasterfilm), samt Agfa linserasterfilm, men mest var det av Agfacolor Neu (lik dagens tresjiktsfilmer) fra 1937. Bare av Agfacolor Neu var det nesten 1200 lysbilder tatt i tidsrommet 1937 til 1939.

Det tekniske utstyret omfatter mye av det som var vanlig innen fotografi i første halvdel av 1900-tallet. Firmaet drev sin virksomhet for både amatører og profesjonelle, og gjenstandene gir et interessant tverrsnitt av denne epoken. Samtidig vitner de om stor kreativitet. Særlig i forbindelse med oppbyggingen av fargelaboratoriet etter 2. verdenskrig, opptrer det en mengde hjemmelaget utstyr. Dette var et resultat av at det ønskede utstyret enten ikke fantes å få kjøpt, eller at det som fantes ikke var godt nok.

Materialet fra Renbjør kan grupperes i:

- Fargebilder: ca. 3000
- Svart/hvittbilder (neg. og pos.): 14-15 000
- Flere tusen gjenstander relatert til fotografi
- Et omfattende fagbibliotek vedr. kjemi, optikk og fotohistorie (ca. 400 bind)

Fargebildene gir en unik dokumentasjon av Levanger og omegn samt deler av Stockholm på slutten av 30-tallet. Sv/h- materialet inneholder en mengde bilder av Levanger og Innherred som hittil ikke har vært kjent.

Av særlig interesse er passbildearkivet fra Levanger fra 2. verdenskrig, samt bilder som Per Renbjør tok ved oppgravingen av Majavatnofrene i Falstadskogen sommeren 1945. Negativene til disse var forsvunnet i nesten 56 år, inntil de ble funnet ved en tilfeldighet senvinteren 2001.

Med Renbjørsamlingen har museet fått hånd om et materiale som må sies å være unikt i Norge, deler av det er også av internasjonal interesse. Den speiler på en enestående måte fargefotografiens utvikling her i landet. Arbeidet med bearbeidelse, konservering og katalogisering pågår kontinuerlig. Museet har som målsetting å bygge opp igjen kjemilaboratoriet, samt prøve å sette en del av det tekniske utstyret inn i sin rette sammenheng. Et utvalg av Harald Renbjørs trefargefoto finner du på Digitalt Museum.

Utstilling juni 07.029.r.h.jpg TriColor_17cr.jpg velkommen1.jpg
logo 1.h.jpg

Carl Dahl-samlingen:

Carl Dahl (1874-1904) fra Steinkjer, var ingeniør, utdannet i Tyskland, og arbeidet ved elektrisitetsverket i Drammen. Han forlovet seg med den kjente fotograf Anders Beer Wilses svigerinne.

Dahl var en ivrig og dyktig amatørfotograf, og motivene hans omfatter familiebilder, landskaper, arkitektur, portretter, særlig av sin forlovede, tekniske installasjoner, etc. Han fotograferte i og omkring Steinkjer, i Drammensområdet, og flere steder i Tyskland. Dahl behersket håndverket, brukte et godt kamera, og hadde et skarpt blikk for motiv og komposisjon. Samtlige negativer er på glassplater.

Om Levanger Museum5.jpg
logo 1.h.jpg


Knoph/Behrends-samlingen:

Tradisjonelt fotografarkiv fra to fotograffirmaer på Steinkjer. Samlingen omfatter portretter, konfirmanter, brudepar, lag, foreninger og skoler. Av særlig verdi er portrettene av rekrutter på Steinkjerssannan mellom 1948 og 1968, samt skole- og foreningsbildene. Dette er forøvrig museets største enkeltsamling, med et sted mellom 120 000 og 150 000 bilder.

For å styrke sin posisjon, slo Knoph og Behrends seg sammen. Samlokalisering og plassmangel ga støtet til at de eldste delene av samlingene ble donert til Levanger Museum i 2004.


logo 1.h.jpg

Muséets egen produksjon:

Museet har også en løpende produksjon av bilder, særlig innen feltene dokumentasjon og avfotografering av gamle bilder.