Tilgjengeliggjøring av arkivene.

Publikumstjenester

Vi arbeider for at flest mulig bilder er tilgjengelige for publikum. Bare museets eget personale har adgang til negativer og originalbilder, men pr dato er ca 50 000 motiver digitalisert, ca 18 000 av disse er registrert i Primus, om lag 11 000 er tilgjengelig på Digitalt Museum, 1900 på løsninger innenfor Innherred samkommune. PÅ Digitalt Museum kan en bestille høyoppløselige bildene direkte. Museet er behjelpelig med å finne fram bilder ved kontakt over telefon eller epost. Publikum er også velkommen hit til å søke selv i digitale registre, eller i originale protokoller. Museet yter også rådgivning og tjenester vedrørende fotobevaring, først og fremst overfor andre museer, organisasjoner, lag og foreninger, men også enkeltpersoner velkomne hit dersom de har spørsmål omkring behandling og oppbevaring av fotografier.

Bestilte bilder kan leveres både digitalt og på papir etter faste satser. Dersom bildene skal offentliggjøres tar museet vanligvis et bruksvederlag, men innrømmer svært reduserte priser eller leverer gratis til ideele organisasjoner og lokale aktører som historielag og andre.

Ved forsendelse av papirkopier betales det for printet etter størrelse. Inkludert i prisen er gjenfinning av bilde, digitalisering dersom ikke dette er gjort og enkel justering av bildet i Photoshop-

Ved bearbeiding photoshop ut over det som kan betegnes som normalt, beregnes et tillegg på kr. 600 pr. time ( eks moms).
Dersom bildet har store skader og dette trengs får kunden et prisoverslag som kommer i tillegg til kopiprisen.
For utskrifter brukes en høykvalitets fotoprinter som skriver opp til 24- tommer (A1).
Den er utviklet med tanke på kommersielt fotografi og lager svært gode utskrifter.
Skriveren gir også utmerkede svart-hvitt resultater med høyt kontrastforhold og forbedret gråbalanse uten fargeskjær.
Bruksvederlag gjelder offentliggjøring kommersielle aktører
kolonne til venstre inkluderer mva
Bøker/tidsskrift aviser/filmstills 1062- 850
Forside/omslag: 1875,- 1500
Forskning/privat bruk 250,- 200
Internett/utstill 625,- 500
Reklame, palaketer/annonse: 1875,- 1500
Interiørutsmykning: 2500,- 2000

Ved større bestillinger innrømmes rabatt.
Kopipriser inkl mva gjelder print
Kolonne til venstre inkluderer mva
A1
(594x841mm)

1125,- 900,-
A2 (420x594mm) 750 600,-
A3 (297x420mm) 375,- 300.-
A4 (210x297mm) 313,- 250,-
A5/13x18 187 150,-










Bøker :. og det ble farger..", Harald Renbjør - en ukjent forskers innsats for fargefotografiets utvikling.
Av Levanger Museum. Pris: 150,-