Tilgjengeliggjøring av arkivene.

Publikumstjenester

Vi arbeider for at flest mulig bilder er tilgjengelige for publikum. Bare museets eget personale har adgang til negativer og originalbilder, men pr dato er ca 40 000 motiver digitalisert, ca 12 000 av disse er registrert i Primus, omlag 8500 er tilgjengelig online på Digitalt Museum. Digitalt Museum kan en bestille høyoppløselige bildene direkte.Museet er behjelpelig med å finne fram bilder ved kontakt overtelefon eller epost. Publikum er også velkommen hit til å søke selv i digitale registre, eller i originale protokoller. Museet yter også rådgivning og tjenester vedrørende fotobevaring, først og fremst overfor andre museer, organisasjoner, lag og foreninger, men også enkeltpersoner velkomne hit dersom de har spørsmål omkring behandling og oppbevaring av fotografier.

Bestilte bilder produseres ved museet etter faste satser. Ved forsendelse kommer porto i tillegg. Inkludert i prisen er gjenfinning av bilde, digitalisering dersom ikke dette er gjort og enkel justering av bildet i photoshop.

Ved bearbeiding photoshop ut over det som kan betegnes som normalt, beregnes et tillegg på kr. 600 pr. time ( eks moms).
Dersom bildet har store skader og dette trengs får kunden et prisoverslag som kommer i tillegg til kopiprisen.
Dersom bildene skal gjøres tilgjengelig for offentligheten, kommer et bruksvederlag. Bildene leveres digitalt.
For utskrifter brukes en høykvalitets fotoprinter som skriver opp til 24- tommer (A1).
Den er utviklet med tanke på kommersielt fotografi og lager svært gode utskrifter.
Skriveren gir også utmerkede svart-hvitt resultater med høyt kontrastforhold og forbedret gråbalanse uten fargeskjær.
Bruksvederlag
kolonne til venstre inkluderer mva
Bøker/tidsskrift aviser/filmstills 1062- 850
Forside/omslag: 1875,- 1500
Forskning/privat bruk 250,- 200
Internett/utstill 625,- 500
Reklame, palaketer/annonse: 1875,- 1500
Interiørutsmykning: 2500,- 2000

Ved større bestillinger innrømmes rabatt.
Kopipriser inkl mva
Kolonne til venstre inkluderer mva
A1
(594x841mm)

1125,- 900,-
A2 (420x594mm) 750 600,-
A3 (297x420mm) 375,- 300.-
A4 (210x297mm) 313,- 250,-
A5/13x18 187 150,-


Bøker :. og det ble farger..", Harald Renbjør - en ukjent forskers innsats for fargefotografiets utvikling.
Av Levanger Museum. Pris: 150,-