Hopp til innhold

Harald Renbjør, pioner i fargefotografi

Harald Renbjør  f. 1889 - d. 1956

Harald Renbjør var fargefotopionér, tok noen av Norges første fargebilder. Reproduksjon av fargefoto var en rød tråd i hans arbeid. Han har etterlatt seg en enestående fotografisk skatt som Levanger Fotomuseum arbeider for å gjøre kjent både nasjonalt og internasjonalt.

Harald Renbjør var en markant figur i Levangers kulturliv. Han var en dyktig pianist, tegner og maler, arrangerte konserter, drev orgelbyggeri og fotoforretning med fremkallingstjeneste. Harald Renbjør var også en dyktig kjemiker, og tok på seg oppdragsforskning. Som ung gikk han i lære hos fotograf Røske i Trondheim, gjennomføre i et studieopphold i fargefotografi i Wien vinteren 1909/10, og studerte kjemi i Trondheim.

harald Renbjør, tegning selvportrett fra skissebok Harald Renbjør: Selvportrett, tegning 
fra skissebok. udatert.

Foto: Harald Renbjør, Stereoportrett av Magnhild Renbjør Authocrome. ca 1907-15.

   Foto: Harald Renbjør, selvportrett Autochrome 1907
Foto: Harald Renbjør, Selvportrett, 
autochrome ca. 1907.                                 

Share on Facebook